is

Art?k onlar?n da s?cak bir yuvalar? var Hayata geçirdi?imiz projelerden biri de, evsiz insanlar?n topluma geri kazand?r?lmas?d?r. Bu amaçla ba?latt???m?z projemiz kapsam?nda, 5 evsiz dostumuz Ekol gümrükleme taraf?ndan ise al?nm??t?r. Art?k onlar?n da hem çal??t?klar? bir isleri, hem de baslar?n? sokacak bir evleri var…