Blog

Evsizler için giyim ma?azas? aç?ld? – CNN TÜRK

cnn_corba

Çorbada Tuzun Olsun ?nisiyatifi, evsizler için Beyo?lu’nda bir giyim ma?azas? açt?. Evsizler, k?yafet ihtiyaçlar?n? bu ma?azadan hiçbir ücret vermeden kar??layabiliyor. E?er siz de, ‘çorbada tuzum olsun’ diyorsan?z internet üzerinden derne?e ula?abilirsiniz. CNN TÜRK’ten P?nar Ç?tak’?n haberi.

Çorbada Tuzun Olsun ?nsiyafiti çorba da??tarak i?e ba?lad? ard?ndan da ücretsiz k?yafet ma?azas? açt?. ?efkat- Der’in ortakl???nda aç?lan bu ma?aza, Beyo?lu ?ehit Muhtar Mahallesi, Süslü Saks? Sokak’ta.

Bu ma?azada, kad?n ve erkek k?yafetleri, ayakkab?lar, montlar, çantalar, battaniyeler var. Evsizler neye ihtiyaçlar? varsa burada bulabiliyor, her gün 12.00 – 19 .00 saatleri aras?nda ihtiyaçlar?n? alabiliyor.

Ma?azaya gelen evsizler ihtiyaçlar?n? söylüyor. ?nisiyatif çal??anlar? onlara yard?mc? olmaya çal???yor ard?ndan kay?tlar?n? yap?yor.

Ma?aza aç?ld?ktan sonra 80 ki?i yard?m ald?. Hedef ise Beyo?lu’ndaki yakla??k 800 evsize ula?mak.

Yard?m etmek isteyenlerin yapmas? gerekenler ise oldukça basit. ?nternetten, ‘çorbada tuzun olsun’ sitesine girmek. Ve ister ?ampuan, ister k?yafet, ister çorba da??t?m? için tabak, bardak ba???? yapmak.

http://www.cnnturk.com/video/yasam/evsizler-icin-giyim-magazasi-acildi