bagimli

Ba??ml?l?klar?ndan kurtuldu, yeni bir hayata ad?m att? Sokakta ya?amak zorunda kalan insanlarda madde ba??ml?l???n?n oran? san?lan?n aksine çok azd?r. Yapt???m?z çal??malar sonucunda, tüm evsizler aras?ndaki oranlar?n?n %2 civar?nda oldu?unu gördük. Bu dostlar?m?z? ba??ml?l?klar?ndan kurtarmak için ba?latt???m?z projenin ilk üyesi A.T. oldu. Yat?r?ld??? klinikte ba??ml?l?klar?ndan kurtuldu, yani istedi ve ba?ard?…